Over ons

Brouwer Consult is het eenmansbedrijf opgericht door Tjerk Brouwer
 

Tjerk Brouwer

Tjerk Brouwer heeft tot 1 januari 2011 gewerkt bij het Ministerie van Defensie als kolonel.


Een uitgebreid CV is te zien als u de betreffende menu optie aanklikt.

In 1975 kwam hij als dienstplichtig soldaat in dienst van de Koninklijke Landmacht (KL).
Na de opleiding tot officier op de Koninklijke Militaire Academie heeft hij een aantal operationeel-logistieke functies vervuld; gedurende 5 jaar was hij geplaatst in Duitsland.
Na terugkeer uit Duitsland, in 1989, heeft hij de stafopleiding gevolgd en is geselecteerd voor de Hogere Krijgsschool. In 1990 heeft hij het brevet “Hogere Militaire Vorming” behaald en vervolgens een functie gekregen in het ressort Verwerving (Inkoop) van wat toen nog de Directie Materieel KL heette en nu is samengegaan met de  materieeldirecties van marine en luchtmacht in de Defensie Materieel Organisatie (DMO). In deze periode heeft hij aanvullende studies gedaan, waaronder de ISFAH. Vervolgens een aantal staffuncties vervuld, o.a. bij wat nu het Commando Diensten Centra (CDC) heet. In 1999 kreeg hij het commando over 200 Bevoorradings- en Transportbataljon in Nunspeet en met deze eenheid is hij uitgezonden geweest naar Macedonië / Kosovo.
Vanaf 2001 was hij weer in Haagse functies werkzaam en in 2003 werd hij Hoofd van de Afdeling Algemene Verwerving en Afstoting van de tegenwoordige DMO.
In deze functie was hij verantwoordelijk voor de integratie van de inkoopafdelingen van de materieeldirecties van de drie krijgsmachtdelen tot het centrale ressort verwerving van de DMO.
Naast de inkoopportefeuille van de eigen afdeling, zo’n M€650 groot, was hij verantwoordelijk voor de verkoop van al het overtollig materieel van Defensie. Door hem zelf en onder zijn verantwoordelijkheid is in die periode voor meer dan 1 miljard Euro aan verkoopcontracten gesloten, voornamelijk met andere overheden maar voor een deel ook met het (internationale) bedrijfsleven. Naast zijn reguliere werkzaamheden was hij verantwoordelijk voor een aantal projecten, bijvoorbeeld Elektronisch Bestellen & Factureren (EBF, nu bij alle departementen in te voeren) en de implementatie van SAP voor de Defensiebrede bedrijfsvoering bij inkoop.
Per 1 januari 2011 is hem eervol ontslag verleend (functioneel leeftijds ontslag) en heeft hij zijn eigen bedrijf opgericht.

[Welkom] [Over ons] [Algemene voorwaarden] [Uitgebreid CV] [Diensten] [Nieuws] [Downloads] [Contact]